Atlokā uzstādīts diferenciālais spiediena raidītājs